page_banner2

Produkter

 • Banddriven Mobil slagkross

  Banddriven Mobil slagkross

  Användningsområden: sand- och grusgård, gruvdrift, kolbrytning, betongblandningsanläggning, torrbruk, krossning och återvinning av byggavfall, etc.
  Tillämpliga material: kolgang, sand, basalt, granit, flodsten, malmavfall, byggavfall och andra material.
  Matningsstorlek: ≤800mm
  Kapacitet: 100-500t/h

 • Banddriven mobil sållningsanläggning

  Banddriven mobil sållningsanläggning

  Användningsområden: lämplig för olika stenbrott och sållning av byggnadsrivningsavfall, gruvdrift etc.
  Tillämpliga material: sållning av byggavfall, stenar, malm, blockig väg gammal asfaltbetong och andra material.
  Matningsstorlek: 160-260mm
  Bearbetningskapacitet: 80-800t/h

 • Banddriven Mobil konkross

  Banddriven Mobil konkross

  Användningsområden: Sandgård, gruvkol, gruvdrift, urban infrastruktur, vägar eller byggarbetsplatser, etc
  Tillämpliga material: konstruktionssten och metallmalm, sandaggregat, malm, granit, etc
  Matningsstorlek: 50-300 mm
  Kapacitet: 48-440T /h

 • Banddriven Mobil käftkross

  Banddriven Mobil käftkross

  Användningsområden: gruvkrossning, krossning och återvinning av byggavfall, produktion av krossning av byggmaterial, motorvägsbyggande, järnvägsbyggande, väg- och brobyggande och andra industrier.
  Tillämpliga material: byggavfall, järnmalm, malm, kalksten och andra material.
  Matningsstorlek: 400-1000mm
  Bearbetningskapacitet: 100-450t/h

 • C-serien Sandtillverkningsmaskin

  C-serien Sandtillverkningsmaskin

  Användning: används i metall- och icke-metallmalmer, byggnadsmaterial, blandningsstation, torrbruk, krossning av sand och stenaggregat och andra industrier, som också används i stor utsträckning vid mekanisk sand- och stenformning
  Tillämpliga material: sten, kvartssten, kalksten, kullersten, stenkolsgang, basalt, granit, diabas, etc.

  Matarpartikelstorlek: 30-60 mm
  Hanteringsförmåga: 60-580t/h

 • Deep Cavity C-serien Käkkross

  Deep Cavity C-serien Käkkross

  Användningsområden: sand- och gruskrossning, gruvkrossning, krossning av byggsten, kemisk produktion, vägbäddskonstruktion, infrastrukturkonstruktion, etc.
  Tillämpliga material: flodsten, granit, basalt, järnmalm, kvartsit och andra medelhårda stenar.
  Matningsstorlek: 120-1500mm
  Bearbetningskapacitet: 65-1590t/h

 • Flercylindrig hydraulisk konkross

  Flercylindrig hydraulisk konkross

  Användningsområden: sand- och gruskrossning, gruvkrossning, krossning av byggsten, kemisk produktion, vägbäddskonstruktion, infrastruktur, energi, etc.
  Tillämpliga material: Kvarts, flodstenar, kalcit, dolomit, granit, basalt, järnmalm, kalksten, diabas, blåsten och andra hårda och medelhårda stenar.
  Matningsstorlek: ≤450 mm
  Bearbetningskapacitet: 45-1200t/h

 • Kraftig malning Kulkvarn

  Kraftig malning Kulkvarn

  Tillämpliga områden: cement, silikat, nya byggmaterial, eldfasta material, kemiska gödningsmedel, svart och icke-järnmetallförband, glas- och keramikindustrier.
  Tillämpliga material: flygaska, kalksten, kvarts, aluminiumpulver, kolpulver, stålslagg, malm, kalifältspat, järnmalm, järnslagg, aluminiumslagg, kiselkarbid, aluminiumoxid, kolgang, etc.
  Kapacitet: 0,65-615T /h

 • Banddriven tung typ Mobil skalper

  Banddriven tung typ Mobil skalper

  Användningsområde: Lämplig för olika stenbrott och sållning av byggnadsrivningsavfall, gruvdrift m.m.
  Tillämpliga material: sållning av byggavfall, stenar, malm, blockig vägasfaltbetong och andra material.
  Matningsstorlek: 10-26mm
  Bearbetningskapacitet: 80-800t/h

 • Hög återvinningsgrad Skakbord gravitationsmaskin

  Hög återvinningsgrad Skakbord gravitationsmaskin

  Användningsområde: Tyngdkraftskoncentration i mineralbearbetningsanläggning.
  Tillämpliga material: tenn, volfram, guld, silver, bly, zink, tantal, niob, järn, mangan, titan och kol, etc.
  Kapacitet: 0,1-2,5(t/h)

 • Högeffektiv Vibrerande skärmmaskin

  Högeffektiv Vibrerande skärmmaskin

  Användningsområden: lämplig för stenbrottssiktning av sand- och stenmaterial, men också för återvinning av byggavfall, kolberedning, gruvdrift, mineralbearbetning, byggmaterial, elkraft och kemisk industri och andra screeningapplikationer
  Tillämpliga material: kvartsit, järnmalm, granit, basalt, diabas, skiffer, småsten, kalksten, etc.
  Matningsstorlek: ≤200 mm
  Kapacitet: 35-1000T /h

 • Linjär awattning vibrerande silmaskin

  Linjär awattning vibrerande silmaskin

  Användningsområde: torrt avfall, vattentvättsand, slemavvattning, finsandåtervinningsmaskin, jordsanering, lerbehandling, avloppsrening, etc.
  Material: järnavfall, guldavfall, kvartssand, gjutersand, byggmaterialsand, uttorkning av kaliumfältspat, stadsavlopp, industriavlopp, flodslam, lerbehandling, bygglera, behandling av borrslam
  Matningsstorlek≤5MM
  Bearbetningskapacitet: 30-600t/h

12Nästa >>> Sida 1/2